Kantoor in het kort

Ingrid Wildschut (1965) studeerde politicologie en rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na afronding van deze studies koos zij voor het bestuursrecht. Bestuursrechtelijke geschillen zijn een uitvloeisel van politieke processen, die door haar nauwlettend worden gevolgd. Door knelpunten in deze processen tijdig te signaleren, kunnen veel geschillen worden voorkomen. Ingrid Wildschut geeft er weliswaar de voorkeur aan om geschillen te voorkomen door vroegtijdige advisering en bemiddeling, maar gaat het procederen niet uit de weg.
 
Ingrid Wildschut begon in 1993 haar carrière als stafjurist bij de Raad van State. In 1997 maakte zij een overstap naar de advocatuur. Sinds 2001 is zij zelfstandig gevestigd als advocaat in Amsterdam. In 2007 rondde zij met succes de Grotius specialisatieopleiding bestuursrecht af.

 

       
 


Doelgroep

Het kantoor behandelt zaken voor particulieren, overheden, instellingen en bedrijven. Tevens worden juridische interim-diensten verleend aan uiteenlopende organisaties. 

Het kantoor behandelt ook zaken op basis van door de overheid gesubsidieerde rechtshulp (op toevoegingsbasis). Voor meer informatie wordt verwezen naar de site van de Raad voor Rechtsbijstand.

 

 
 

Expertise

De expertise van het kantoor ligt op het terrein van het bestuursrecht, in het bijzonder op het omgevingsrecht (ruimtelijk ordeningsrecht, milieurecht en natuurbeschermingsrecht):

 
 
 • bouwprojecten;
 • vrijstellingsprocedures;
 • bestemmingsplannen;
 • handhavingszaken;
 • planschade en overheidsaansprakelijkheid;
 • vergunningen (o.a. horecavergunning, exploitatievergunning, terrasvergunning, gebruiksvergunning, bouwvergunning, sloopvergunning, monumentenvergunning en kapvergunning);
 • Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet, Vogel- en Habitatrichtlijn;
 • Wet milieubeheer;
 • Wet bibob;
 • sociale voorzieningen en parkeervoorzieningen;
 • subsidies.

Daarnaast heeft het kantoor ruime ervaring op het gebied van  vreemdelingenbewaring en strafrecht.

 
 


Contact

Mr. drs. I.N. (Ingrid) Wildschut
Postbus 14501
1001 LA Amsterdam

t: 020 – 528 58 80
f: 020 – 528 58 81
e: info@wildschutadvocaat.nl

Bezoekadres:
Grote Bickersstraat 98 (naast het Nipo-gebouw)
Amsterdam